PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. n. med. Dawid Murawa

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chirurgii i Onkologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)