PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Krzysztof Urbanowski

Dyscypliny naukowe nauki fizyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Fizyki / Zakład Fizyki Teoretycznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)