PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Fizyki Teoretycznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Krzysztof Urbanowski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!