PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Eunika Baron-Polańczyk

Dyscypliny naukowe pedagogika; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Pedagogiki / Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych / Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)