PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. nauk med. Miłosz Czuba

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział: 100%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)