PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Tatiana Ronginska

Dyscypliny naukowe psychologia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Psychologii / Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)