PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Tatiana Ronginska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!