PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Tatiana Ronginska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!