PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Dyscypliny naukowe nauki leśne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Mechanicznej / Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)