PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Matysiak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!