PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Edyta Wawrzyniak-Gramacka

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)