PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Katarzyna Dancewicz

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Botaniki i Ekologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)