PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Botaniki i Ekologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Beata Gabryś
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!