PERS - System Informacji o Pracownikach

Instytut Nauk Biologicznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Leszek Jerzak
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia dr Renata Grochowalska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!