PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chirurgii i Chorób Naczyń
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)