PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Karolina Pieszko

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chirurgii i Onkologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)