PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Roman Stryjski

Dyscypliny naukowe inżynieria lądowa i transport; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Nie
inżynieria mechaniczna; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Nie
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)