PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Inżynierii Produkcji i Transportu

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. inż. Waldemar Woźniak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
lic. Sylwia Korczyńska
Brak studentów studiów doktoranckich!