PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Elżbieta Roland

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Zoologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)