PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zoologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!