PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Dyscypliny naukowe nauki farmaceutyczne; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Nie
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Farmakologii i Toksykologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)