PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!