PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr n. med. Bartosz Żabicki

Dyscypliny naukowe nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)