PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik

Dyscypliny naukowe nauki o zdrowiu; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)