PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres:
Hala Laboratoryjna WM
prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: H101, H119-H123, H125-H128

Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!