PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!