PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk

Dyscypliny naukowe sztuki muzyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki
Instytut Muzyki / Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)