PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Agnieszka Ważna

Dyscypliny naukowe nauki biologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Nauk Biologicznych / Katedra Zoologii
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)