PERS - System Informacji o Pracownikach

Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!