PERS - System Informacji o Pracownikach

Redakcja Discussiones Mathematicae

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Izabela Gwóźdź-Regus
Brak studentów studiów doktoranckich!