PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Małgorzata Konopnicka

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6142-8332

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Nowożytnej (XVI-XVIII wieku)

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 113

Telefon: 3283272

Uwagi: Kierownik Studiów Doktoranckich Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej (XVI-XVIII w.)

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak
Pełnione funkcje: