PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 212

Telefon: 683284701
Adres E-mail:
Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/struktura/sekretariat-instytutu-filologii-polskiej
Uwagi: godziny pracy: 7.00 - 14.00

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Anna Woźniak
Brak studentów studiów doktoranckich!