PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Groznawstwa

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 202, 202a

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-groznawstwa

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Kamil Kleszczyński
Brak studentów studiów doktoranckich!