PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!