PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!