PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Polsko-Niemickie Centrum Badań Komparatystycznych nad Prawem

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Christoph-Eric Mecke
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Christoph-Eric Mecke
Brak studentów studiów doktoranckich!