PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Polsko-Niemickie Centrum Badań Komparatystycznych nad Prawem

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Christoph-Eric Mecke
Brak studentów studiów doktoranckich!