PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 411

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Witold Kobyłecki
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Joanna Pietrań
Brak studentów studiów doktoranckich!