PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Socjologii

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 201

Telefon: 789442016
Telefon: 683283110
Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Agata Szymandera
Brak studentów studiów doktoranckich!