PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Socjologii

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Agata Szymandera
Brak studentów studiów doktoranckich!