PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Adres:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Podgórna 50 Zielona Góra
65-246 Zielona Góra
Pomieszczenie: 14

Adres E-mail:

Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!