PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Adres:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Podgórna 50 Zielona Góra
65-246 Zielona Góra
Pomieszczenie: 14

Telefon: 797977238
Adres E-mail:

Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
mgr Joanna Wójcik

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!