PERS - System Informacji o Pracownikach

Prodziekan

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Edyta Kochańska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!