PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Artystyczny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz
Dziekan Wydziału dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Edyta Kochańska

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!