PERS - System Informacji o Pracownikach

Prodziekan

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 125 A

Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!