PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 125

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska
Prodziekan dr inż. Marta Gortych
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr inż. Natalia Rzeszowska