PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska
Prodziekan dr inż. Krystyna Urbańska
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Robert Lach

Studenci studiów doktoranckich:

Brak wyników filtrowania