PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Humanistyczny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. Małgorzata Łuczyk
Prodziekan ds. Studenckich dr Agnieszka Szczap

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania