PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Małgorzata Łuczyk

Dyscypliny naukowe:
językoznawstwo; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6887-0163

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Neofilologii / Zakład Rusycystyki

Adres: A-20 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 71a, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 237

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Kulińska
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Wydział Humanistyczny
Dziekan Wydziału