PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekan

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 13

Adres E-mail:

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!