PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Katarzyna Szajkowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki / Sekretariat Wydziału Informatyki, Eletrotechniki i Automatyki

Adres: A-02 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 2, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 12

Telefon: 683282513

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska