PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Michał Doligalski
Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak pracowników!