PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Prodziekan dr inż. Łukasz Sobolewski
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania