PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Mechaniczny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. inż. Władysław Papacz
Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Gawłowicz

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania