PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Mechaniczny

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. inż. Władysław Papacz
Prodziekan ds. Studenckich dr inż. Piotr Gawłowicz
Brak pracowników!

Studenci studiów doktoranckich:

Brak wyników filtrowania