PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Nauk Biologicznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału prof. dr hab. Beata Gabryś
Prodziekan ds. Studenckich dr Elżbieta Roland
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania