PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Nauk Biologicznych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan prof. dr hab. Beata Gabryś
Prodziekan dr Elżbieta Roland
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Włodzimierz Alawdin

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!