PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Uladzimir Alyavdin

Stanowisko: referent badawczo-techniczny

Jednostka: Instytut Nauk Biologicznych

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 202

Telefon: 683282392

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin